Logo

BS Atheneeke

Onze visie en aanpak

Zelfstandigheid

In de samenleving van zowel vandaag als morgen is het voor ieder mens van vitaal belang om zelfstandig tot oplossingen te kunnen komen voor de zich stellende, vaak uitdagende problemen. In GO! BS Atheneeke brengen wij onze leerlingen onderzoeksstrategieën bij en leren wij hen op kritische wijze diverse bronnen te raadplegen. Leerlingen stimuleren tot experimenteren, dialogeren en cocreëren met anderen zijn binnen ons onderwijs sleutelcompetenties. Een goede planning en organisatie, dankzij het hanteren van een takenbord, draagt bij tot welslagen.

Respect

GO! BS Atheneeke is een warme, zorgzame school, waar ieder kind recht heeft op een plek. In een groeiende, mondiale samenleving krijgen wij continu te maken met heel wat verschillen. Wij beschouwen het onze taak als onderwijsprofessionals om voor onze leerlingen model te staan en met een open geest om te gaan met deze grote diversiteit door hen bij te brengen begrip te hebben en altijd en overal respect te tonen voor eenieders eigenheid. Deze vuistregel zit verankerd in onze schoolafspraken.

Door deel te nemen aan professionaliseringsinitiatieven als Circle of Security en Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit leren wij onze leerlingen grenzen te stellen, deze van anderen te respecteren, noden te uiten en gevoelens te benoemen, zodoende dat ieder kind onbevreesd zichzelf mag én kan zijn.

Leerplezier

Kennis en vaardigheden opdoen om zo de jou omringende wereld beter te begrijpen, is leuk en prikkelend! Door te vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen en door middel van een rijk en stimulerend aanbod aan betekenisvolle taken, trachten wij in GO! BS Atheneeke het leren voor onze leerlingen concreet en functioneel te maken. Ieder kind is uniek en bijgevolg heeft niet iedereen dezelfde leerstrategie of hetzelfde leertempo. Weliswaar leren kinderen het best van een expert, in verbinding met elkaar en dankzij gerichte feedback. Aan de hand van aangeboden thema’s vinden wij het belangrijk onze leerlingen maximaal succes te laten ervaren en zo hun leerzin én zelfvertrouwen te laten groeien.

NLFREN
Ga je akkoord met ons privacy beleid?
Door op "Ja" te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.